Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Népek Csatája

       Budavára 24 ölnyi széles, négyszögletes vár volt. Elöl 24 oszlopon nyugvó 5 öl széles és 5 öl hosszú védett bejárattal. Alatta pincék 2 öl magasságban, majd ezek fölött 7 terembura által 2-2 ölnyi magasságokkal elválasztott szálláshelyek. A legfelső terembura fölött a kereszt alakban kiképzett tárgyalóterem állott. Ezen tanácskozó terem négyszer-hatkaréjos részre volt osztva. Középen egy háromöles törökös emelvénnyel, amely alatt a mindenkori fősámán székhelyét a mordvin ácsok nagy ügyességgel faragták ki. Hátul egy kör alakú torony volt a várhoz építve, lépcsőkkel ellátva, amelyből minden teremburás részbe surranók vezettek be. Ezen körben háromöles térségben mind a hét szinten pihenők voltak a melegebb ruházatok elhelyezése végett, rimalányok őrizetében. A fősámáni székhely fölött három ölnyi magas tornyocskát faragtatott Sziktivár komi sámán, míg a bejáratot és felmenő tornyot Tartu ész-suoma sámán készítette el 24 öl magasságban. A pincézetet is beleértve az épületet nagy gonddal díszítették.

Budavára mellett mind a 24 törzs részére felépítették a vezérek 5 öles és 2 öl magas szállásait, hogy a tanácskozások közötti időt a vezéri küldöttségek nyugodtan tölthessék. Minden szállás tornyán ott díszlett a Nekese fegyverkovácsai által készített, törzsi jelképet igazoló Tórem alak és a törzsi szent állat, feltűnően kiképezve. Az öszszes törzsi szálláshely mellé kegyhelyeket is készítettek, hogy a tanácskozók az Égiek segítségét kérhessék megbeszéléseik sikeréhez. A 4490. medvetoros év (Kr. u. 450) késő őszén már 9 fiával jelent meg az úzok Arany-asszonya, Deédes. A 24 vezér között ő is helyeselte a Nagyvízig induló háborút, ha a fekete-hunok még hátralévő 2-2 tyumen lovasa is megérkezik. Már 40 éve tartott a hun tyumenek fokozatos felvonulása, de 4 tyumen a meghatározott időre nem érkezett meg, hogy az Égiek vezetésével az egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig terjedjen a hun törzsek szövetségének Égi-Birodalma. Deédes három férje ekkor találkozott másodszor, Buda lakomáján. Deédes három férje 3-3 fiával a nagy tanácsterem három oldalán helyezkedett el, míg az Aranyasszony a negyedik oldalon Atilla és Buda között ült. Bősárkány a fősámáni-szék tornyocskája alól vezényelte az étkezés lefolyását.

Bősárkány feladata az volt, hogy a felzaklatott szenvedélyeket lecsillapítsa. Ekkor adták ki parancsba, hogy a kabar és úz kovácsok egy ideig - meghívásra - minden törzsnél csak fegyvereket készíthetnek, Nekese tyumenje pedig a harcoló sereg élelmezését lássa el. Az úz nép három vezére - Maros, Eszék és Nekese - vezetésével készült a nagy háborúra.

A 4491. medvetoros év (Kr. u. 451) kora tavaszán összegyűlt a Jász-síkság északi részén a 24 Hun Törzsszövetség hadserege. A kunok harmadik törzse (a besenyők), az avarok vezéri törzse, a mongolok Tola törzse, a törökök Altáj törzse és a tatárok Kurga törzse nem küldte el a tyumenjét, így csak egy-egy tyumennel lovagoltak be Pusztaszerre. Ezért az aggodalmaskodó Buda nem helyeselte Atilla hadbaindulási tervét. Az összegyűlt fiatal vezérek takarmányozási gondok miatt Atilla mellé álltak és követelték a háború azonnali megindítását.

Az Atilla köré csoportosult ifjúság egy éjjel megrohamozta Buda fősámáni szállását és a mészárlásnak Buda áldozatul esett. Fősámánná, mint rangban következőt, az úzok sámánját, Nekesét választották meg. Bősárkány örült veje szerencséjének és az otthon maradó Deédes helyett a háború mellé állt. A gyermekáldás előtt álló Aranyasszony hiába tiltakozott ellene, édesanyja, az agg Bősárkány indult el az élelmező tárkány-tyumen élén a nagy csatába, hogy az ötvenezer harcos hiányát egy tyumennel csökkentse.

Az avar tyumen székhelye mellett - Győrnél - hiba történt. Bősárkány szervezete nem bírta a hadsereg ellátási gondjait és agyvérzést kapott. Hiába rakta Nekese az anyósára a sok piócát, reggelre meghalt.

Ilyen balszerencse miatt Nekesének két helyen is kellett a felvonulást irányítania, hogy a zavarok megszűnjenek. Nappal az ellátó tyumennél tartózkodott, de később Szurdok hadnagyot - a csákányos vitézek parancsnokát - bízta meg az ellátó tárkányok vezetésével. A rimalányok vezetését a felgyógyult Dunna-asszony vállalta magára. Mire a sereg a lajtakapui Alsóőrre ért, a rimalányok tyumenje 2 tyumenre nőtt, mivel Dunna hírneve vonzotta a törzsszövetség leányait a hódító seregbe.

Nekesének Atilla táborában kellett tartózkodnia, mivel Buda megölése óta Atillának nem volt tiszta a lelkiismerete és még a nagy csata előtt is jósoltatott a 24 sámánnal. Atilla éjjelenként felriadt álmából és mindig Nekesét kereste, hogy a hírhozók és az Égiek milyen tanácsot adnak. Nagyon bosszantotta, hogy Dunna-asszony a lovaglási törésekre új gyógyító módot vezetett be a fehérneműk váltásával, és ezzel népszerűsége növekedett.

Bajon tyumenvezér már előbb járt a baszkorok földjén és erős szervezettséggel felállította a kos jegyében születettek tyumenjét, Bakos hadnagy vezetésével. Ezen harci csoport felesküdött, hogy tűz és víz nem állíthatja meg őket, hogy a Nagyvízig folytassák harcukat. Amikor a hunok Nagy-Csatája megkezdődött, zuhogni kezdett az eső. A buborékos víz tócsáit vörösre festette a kiömlött vér. Ez rossz jel volt. Hosszabb ideig esős lesz az idő. Elkeseredett kedvetlenség lett úrrá, még a kiáradt patak is vörös színben hömpölygött. A rossz látási viszonyok miatt a Nagy-Csata könyörtelen birkózássá változott.

Bakos-Tyumenje azonban utat tört magának. Vezérük hősi halála után Bajon vezér átvette az irányítást és mire besötétedett, összetalálkoztak Baszkor-föld lovasaival, hogy a Nagyvízig folytassák közös harcukat. Nekese csak éjfél felé találta meg Atillát, aki maga is megsebesült. Úz csákányosok rohamot indítottak a Fővezért körülfogó bekerítő gyűrű ellen, míg a sebkötöző rimalányok a megholtak fegyvereivel siettek a csákányosok vágta ellenség megsemmisítésére, hogy elszántságukkal megmentsék Atillát. A légiók nem voltak hozzászokva a csákányos-tyumen harcmodorhoz, s hadrendjük megingott, majd vad futásban kerestek menedéket. Az igen jól lovagló rimalányok messze űzték a menekülő légiót, akik a csúszós talajon igen nagy veszteségeketszenvedtek.

Mikor az ellenséges gyűrűt szétdarabolták, Nekese újból jelentette Atillának, hogy a sámánok véleménye szerint az utolsó jóslatban nyulat ábrázolt az Égiek parancsa, de újabbat jósolni nem tudnak, mert elveszett a Fősámán-Ust, s ezért a Sámánok-Tanácsa jobbnak látja, ha rövid pihenő után visszavonulnak. Dunna-asszony jelentette, hogy a halottak között csoma-betegség nyomai láthatók. Ekkor a Vezérek Tanácsa elrendelte, hogy zárják el a győzelmi bor tömlőit, s induljanak hazafelé. Az úz csákányosok őrsége mellett aludtak, majd kiadták a parancsot, hogy Szurdok hadnagy még hajnalhasadás előtt induljon az előőrseivel Budavár felé. A visszavonulók elkeseredése borzalmas volt.

Dunna-asszony a sebesülteket harci szekerekre rakatta, tekintet nélkül arra, hogy barát-e vagy ellenség és Szurdok hadnagy tyumenje után megkezdte a visszavonulást. Szívós rimalányaival rendet csinált. Budavárban Atilla kérésére az Öregek Tanácsa azzal büntette Nekesét, hogy amíg ő él, nem hagyhatja el szálláshelyét, mert őseik négyszögletes áldozati üstje elveszett. Atilla Nekesét okolta, hogy teljes seregével nem jutott el a Nagyvízig. Dunna-asszony ellenben Nekese pártjára állt és hangoztatta: A Nagy-Csatát azért nem nyerhettük meg, mert Buda számításai igaznak bizonyultak. Hiányzott az öt tyumen lovas, amelyik a csatát a hunok javára döntötte volna el és még lett volna annyi erő, hogy a Nagyvízig vigye előre győztes tyumenjeinket.

A 4492. medvetoros évben (Kr. u. 452) összehívták a 24 Hun Törzsszövetség NagySzaláját. Biztonsági okokból és Nekese fősámánsága miatt Ózdon tartották a megnyitót és a Vasvár hegyén épült 24 karéjos kegyhely volt a színhelye a tanácskozásoknak. Az Oregek Tanácsa azt a megállapítást rótta le a 269. Arvisurában, hogy a Nagyvízig meghirdetett csatát azért nem nyerhettük meg, mert 2 tárkány tyumen nem érkezett be. 50 tyumen kellett volna ahhoz, hogy a "Népek Csatáját" megnyerjük. Bakos baszkor tyumen-vezér azonban elérte a Nagyvizet és esküjéhez hűen örök-időre Vízkaja sámán tenger-öblében várja a hun törzsek szövetségének győztes tyumenjeit.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

XEvil 4.0 solve captchas of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(LatonyaHem, 2018.03.26 15:26)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot captcha.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"